Augustus 2005 

Deze panorama foto geeft zicht op de akker langs de boerderij. De afscheiding is inmiddels verwijderd en er is ook een begin gemaakt met het ploegen. Wanneer ik deze foto volgend voorjaar maak hoop ik dat  het stuk achter de boerderij en de akker mooi groen zijn zodat de bloessem van de fruitbomen daar mooi op afsteekt.